Black and White

Black and White

Kodak TMAX 400
Kodak TMAX 100
Ilford HP5 Plus 400
Ilford HP5 Plus sheet film, 5x4